تو رویایش را بباف خودش اتفاق می افتد!

یکی از باور های من که طی این چند ماه گذشته بهش اعتقاد راسخ پیدا کردم اینه اگه چیزی رو میخوای کافیه خودتو توی اون مرحله از زمان تصور کنی که به خواستت رسیدی. همین کار کافیه تا یک موج انرژی قوی به عمق

بیشتر بخوانید