چیشد که به وبلاگ نویسی رو آوردم؟

از موقعی که یادم میاد من بودم و یه دفتر پر از نوشته! همیشه منتظر بودم یه اتفاقی بیوفته تا برم سراغ اون دفتره و با آب و تاب توش بنویسم. اما خیلی کم پیش میومد که برم سراغش و بخونمش برای همین همیشه

بیشتر بخوانید